.

รู้หน้าที่  มีริเริ่ม เพิ่มขยัน สัมพันธ์ชุมชน               

 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

 

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ดำรงตำแหน่งในฐานะ

หมายเหตุ

1

นายประจักษ์  สิทธิการ

ประธานฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

2

นางชื่น  ทองวิเศษ

 กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

3

นายช่วงโชติ  โตมรศักดิ์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

4

นางอารีวรรณ  กิตติชัยสาโรจน์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

5

 นายบุญเลิศ  นามบัณฑิต

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

6

นายมนู  ลิมปนเวทย์สกุล

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

7

 นางสุวรีย์  สิทธิการ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

8

นายปรัชญา  ธีระรัตนานนท์

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

 

9

พระครูวิสุทธิประยุตต์

กรรมการ

ผู้แทนศาสนา

 

10

นางสุวรรณี  สันติธรรมการ

กรรมการ

ผู้แทนครู

 

11

นางสาวอารีย์  กรวิทยาศิลป์

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

 

12

นายทวีวัฒน์  วิไลลักษณ์

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

 

13

นางทองใส  รินนรา

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

14

นายจำนงค์  เตาเงิน

กรรมการ

ผู้แทนศิษย์เก่า

 

15

นายมานะ  ครุธาโรจน์

กรรมการและเลขาฯ

 

 

 

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.81.183.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 310,404
 
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
 


 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
เลขที่ 200 บ้านป่าเพ็ด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
Tel : 044-391194  Fax : 044-391194
Email : manee_rach@hotmail.com Webmaster: sooksomchai