.

รู้หน้าที่  มีริเริ่ม เพิ่มขยัน สัมพันธ์ชุมชน               

 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์
 

 

ปรัชญาและวิสัยทัศน์
--------------------------------------------------------------------------------
ปรัชญา
      สุโข ปญฺญา ปฏิ ลา โภ     -     ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข

 
วิสัยทัศน์
    ภายในปี 2560 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการมีส่วนร่วม
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สู่ประชาคมอาเซียน
      
สีประจำโรงเรียน   
 


 
ชมพู - ฟ้า

ชมพู   หมายถึง
ฟ้า   หมายถึง
สีชมพู - ฟ้า   หมายถึง

  ความรัก ความอบอุ่น และความอ่อนโยน
  ความทรงคุณค่า ความกว้างไกลของอนาคต
  ผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาจะมีทั้งความรัก ความอบอุ่น
  นำการศึกษาไปพัฒนาชีวิตให้มีคุณค่า

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.81.183.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 310,409
 
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
 


 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
เลขที่ 200 บ้านป่าเพ็ด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
Tel : 044-391194  Fax : 044-391194
Email : manee_rach@hotmail.com Webmaster: sooksomchai