.

รู้หน้าที่  มีริเริ่ม เพิ่มขยัน สัมพันธ์ชุมชน               

 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์
 

 

ปรัชญาและวิสัยทัศน์
--------------------------------------------------------------------------------
ปรัชญา
      สุโข ปญฺญา ปฏิ ลา โภ     -     ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข

 
วิสัยทัศน์
    ภายในปี 2560 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการมีส่วนร่วม
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สู่ประชาคมอาเซียน
      
สีประจำโรงเรียน   
 


 
ชมพู - ฟ้า

ชมพู   หมายถึง
ฟ้า   หมายถึง
สีชมพู - ฟ้า   หมายถึง

  ความรัก ความอบอุ่น และความอ่อนโยน
  ความทรงคุณค่า ความกว้างไกลของอนาคต
  ผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาจะมีทั้งความรัก ความอบอุ่น
  นำการศึกษาไปพัฒนาชีวิตให้มีคุณค่า

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.226.76.27
คุณเข้าชมลำดับที่ 299,589
 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
 


 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
เลขที่ 200 บ้านป่าเพ็ด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
Tel : 044-391194  Fax : 044-391194
Email : manee_rach@hotmail.com Webmaster: sooksomchai