.

รู้หน้าที่  มีริเริ่ม เพิ่มขยัน สัมพันธ์ชุมชน               

 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 


โรงเรียน อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ตั้งเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2476 เดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลงิ้ว ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมณีราษฎร์คณาลัย ซึ่ง มณี มาจากคำว่า "มณีเนตร" ตามนามสกุลของนายโต มณีเนตร กำนันตำบลห้วยแถลง ซึ่งได้บริจาคที่ดิน และร่วมกับชาวบ้านสร้างโรงเรียนขึ้น โดยมีนายแจ่ม กี๋พิมาย(นายแจ่ม เมธาจารย์) เป็นครูใหญ่คนแรก จากอดีตเรื่อยมาถึงปัจจุบัน ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และชุมชน ได้ร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดมาจนถึงปี พ.ศ. 2519 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนชุมชนมณีราษฎร์คณาลัย" ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยกันพัฒนาทุก ๆ ด้าน ต่อมาในปี 2543 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกและผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย" ใช้ตราดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ ใช้สีชมพู-ฟ้า เป็นสีของโรงเรียน เพลงมาร์ชสถาบันมณีราษฎร์คณาลัยเป็นเพลงสถาบัน และในปี พ.ศ. 2548 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็น "โรงเรียน ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ" ประจำอำเภอห้วยแถลง ในปี 2549 ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ของอำเภอห้วยแถลง ในปี 2550 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ และผ่านการประเมินโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ เข้มแข็ง โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง

 

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.81.183.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 310,417
 
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
 


 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
เลขที่ 200 บ้านป่าเพ็ด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
Tel : 044-391194  Fax : 044-391194
Email : manee_rach@hotmail.com Webmaster: sooksomchai